การถอดรหัสจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ซับซ้อนอย่างหนาแน่น

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้อาหารสภาวะที่เกิดขึ้นร่วมกันและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมจึงไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์สากลอย่างใดอย่างหนึ่งพูดความเป็นกรดหรือปริมาณเส้นใยที่เหมาะกับทุกคนชี้แนะแนวทางในการระบุพารามิเตอร์ที่สำคัญโดยอ้างอิงจากข้อมูลในปัจจุบันเป็นแบบฝึกหัดทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก

แม้ว่านักวิจัยจะกระตือรือร้นที่จะลองในการทดลอง มีคนกำลังทำงานในสิ่งที่พวกเขา ซึ่งเป็นชนิดของจาน Petri ขนาดเล็กที่เลียนแบบเงื่อนไขบางอย่างของจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์มันน่าตื่นเต้นมากที่จะตรวจสอบในสถานการณ์การทดลองที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดในอนาคตที่ค่อนข้างไกลกว่านี้ว่าวิธีนี้ยังสามารถช่วยปูทางสำหรับการจัดการส่วนบุคคลซึ่งการอ่านค่าเรียลไทม์ของเรา พูดจากห้องน้ำอัจฉริยะ สามารถบอกให้เราเปลี่ยน นิสัยการบริโภคอาหารของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและปรับปรุงความเป็นอยู่ทั่วไปของเราเพื่อให้ได้มาถึงจุดนั้นเราต้องการแบบจำลองกลไกของ microbiome เราจำเป็นต้องเข้าใจวิธีควบคุมมันเราต้องเข้าใจว่าการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์