การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับไอออน

เทคโนโลยีใหม่ของพวกเขาที่มีศักยภาพในการปฏิวัติการใช้พลังงานในยานพาหนะไฟฟ้าและลดการสูญเสียพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในกริดแห่งชาติ ทีมยังเชื่อว่าเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถช่วยผลักดันความก้าวหน้าของลมคลื่นและพลังงานแสงอาทิตย์โดยทำให้ธรรมชาติของแหล่งพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นเทคโนโลยีตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์ของ ATI

ซึ่งเก็บพลังงานผ่านกลไกวัสดุโพลีเมอร์ราคาถูกนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าและสามารถใช้เป็นอิเล็กโทรดในอุปกรณ์ตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์ อิเล็กโทรดจะเก็บประจุโดยการดักจับไอออนภายในอิเล็กโทรด มันทำเช่นนี้โดยการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับไอออนซึ่งลดวัสดุพัฒนาคอมโพสิตสามชั้นใหม่โดยใช้ท่อนาโนคาร์บอน PANI และคาร์บอนไฮโดรเทอร์มอลได้อนาคตของพลังงานโลกจะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่ใช้และสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัวเก็บประจุซุปเปอร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่ง ของเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับการจัดเก็บเป็นระยะเช่นเดียวกับการส่งมอบพลังงานสูงงานของเราได้สร้างพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์พลังงานสูงที่ยังทำงานด้วยพลังงานสูงอย่างมีประสิทธิภาพขยายช่วงของการใช้งานที่มีศักยภาพ